ป.ธนพัฒน์ 2013 เวอร์ชัน Odoo 14.0-20210514

Information about the ป.ธนพัฒน์ 2013 instance of Odoo, the Open Source ERP.

แอพพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

Odoo 14 Accounting
Accounting Reports, Asset Management and Account Budget For Odoo14 Community Edition
Product Brand Manager
Product brand manager. Odoo App of Sunpop.cn
ขาย
ใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
เว็บไซต์
เว็บไซต์
สินค้าคงคลัง
Manage your stock and logistics activities
สั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ
eCommerce
Sell your products online
บุคลากร
บุคลากร
Invoice Format Editor
Invoice Format Editor
Row Number in tree/list view
Show row number in tree/list view.
Inventory Barcode Scanner
scan warehouse barcode app, scan product reference no, scan barcode inventory module, scan barcode stock, scan product barcode, scan stock barcode, scan product internal reference number odoo
Product QR Code Generator
Default Make QR Module,New Product QR Generate App,Existing Product QR Generate Application, Existing Multi Product QR Create, Custom Product QR Generator,Product QRCode Generator,QRCode Product Odoo
Web Window Title
The custom web window title
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels
รายชื่อ
Centralize your address book
Fleet
Manage your fleet and track car costs
บล็อก
Publish blog posts, announces, news
Dashboards
Build your own dashboards